gian giao
* Cột chống siêu trọng đảm bảo đáp ứng được tất cả các yêu cầu về chống đỡ khi thi công xây dựng các công trình có độ cao, chịu tải trọng lớn.
* Tháo lắp đơn giản, vận chuyển dễ dàng và thuận tiện.
* Cột chống siêu trọng được thiết kế trên cơ sở các cột chống đơn và kèm theo các phụ kiện như: giằng ngang cột, giằng chéo cột, giằng ngang khối và giằng chéo khối.
* Kích thước của từng cột chống phụ thuộc vào thực tế thi công của từng công trình xây dựng và được sản xuất theo đơn đặt hàng.
khung chinh
Sponsors
discount1