gian giao
khung chinh
Công dụng:

DV:

Cốp pha tấm thẳng, sử dụng ở các vị trí mặt phẳng của các kết cấu như móng,tường, dầm, cột và sàn.

      

T:

Cốp pha góc trong, dùng ở chỗ các chuyển góc trong, góc lõm của tường và các cấu kiện.

N :

Cốp pha góc ngoài, dùng ở chỗ các chuyển góc của góc ngoài và góc lỗi của cột, dầm và tường.

     

J :
Cốp pha góc nối, dùng ở các vị trí chuyển góc của góc ngoài sử dụng cho ghép dầm vào cột
L :

Gông chân cột, dùng để ghép, nối các pha theo chiều dọc, ngang để chống đỡ và định vị.

    
Sponsors
discount1